หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น"
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเรณูนคร เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น" ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 นำโดยนายอำเภอเรณูนคร หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ณ สนามกีฬาอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

.
.
.
.