หัวข้อข่าว : วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง มอบหมายให้คุณครูปาณิสรา วรกา พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพง จัดกิจกรรมโครงการการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การปลูกผักปลอดสารพิษ ณ กศน.อำเภอบ้านแพง จังหวั
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง มอบหมายให้คุณครูปาณิสรา วรกา พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพง จัดกิจกรรมโครงการการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การปลูกผักปลอดสารพิษ ณ กศน.อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.