หัวข้อข่าว : การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอเรณูนคร ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีนางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดนครพนม เป็นประธาน วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ กศน.อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

.
.
.
.