หัวข้อข่าว : ร่วมโครงการพัฒนา ตลาดสินค้าเกษตร อำเภอเรณูนคร
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ คณะครู และ บุคลากร กศน.อำเภอเรณูนคร ได้ร่วมโครงการพัฒนา ตลาดสินค้าเกษตร อำเภอเรณูนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บริเวณสนามหน้า กศน. อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

.
.
.
.