หัวข้อข่าว : ร่วมบริจาคช่วยเหลือครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้บ้าน
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ และคณะครู กศน.อำเภอเรณูนคร ได้ร่วมบริจาคช่วยเหลือครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้บ้าน วันที่ 27 พ.ค. 2564 ในพื้นที่บ้านนาบั่ว ม.1 ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

.
.
.
.