หัวข้อข่าว : โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชและผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.อำเภอเรณูนคร นำโดยนางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร ได้จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชและผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร วันที่ 25 พ.ค. 2564 ณ กศน.อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

.
.
.
.