หัวข้อข่าว : วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง และคุณครูปาณิสรา วรกา ร่วมโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนออนำลน์โดยใช้เทคโนโลยี google classroom ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านแพง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง และคุณครูปาณิสรา วรกา ร่วมโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนออนำลน์โดยใช้เทคโนโลยี google classroom ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

.
.
.
.