หัวข้อข่าว : ประชุมรับนโยบาย
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ประชุมรับนโยบาย จากท่าน ผอ. กศน.อ.เรณูนคร นางอักษร คำถา วันที่ 7 พ.ค. 2564 ณ กศน.อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

.
.
.
.