หัวข้อข่าว : ประชุมประจำเดือนเมษายน (ออนไลน์) วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอท่าอุเทน (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นางพูลทรัพย์ เตินเตือน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าอุเทน มอบหมายบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน (ออนไลน์) วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

.
.
.
.