หัวข้อข่าว : โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ จังหวัดนครพนม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเรณูนคร คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ จังหวัดนครพนม หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านคำผาสุก อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

.
.
.
.