หัวข้อข่าว : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าอุเทน ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พร้อมรับการนิเทศจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอท่าอุเทน (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าอุเทน ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พร้อมรับการนิเทศจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

.
.
.
.