หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเรณูนคร ดำเนินการสอบปลาย ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3-4 เมษายน 2564 และรับการนิเทศจาก สนง.กศน.จังหวัดนครพนม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.อำเภอเรณูนคร ดำเนินการสอบปลาย ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 3-4 เมษายน 2564 และรับการนิเทศจาก สนง.กศน.จังหวัดนครพนม ณ สนามสอบร.ร.เรณูนครวิทยานุกูล อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

.
.
.
.