หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2 เมษายน
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


คณะครู กศน.อำเภอเรณูนคร บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน วันรักการอ่าน ณ กศน.อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

.
.
.
.