หัวข้อข่าว : กิจกรรมโครงการ “2 เมษายน วันรักการอ่าน” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เจ้าฟ้านักอ่าน” วันที่​ 2​ เมษายน​ 2564​ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าอุเทน
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอท่าอุเทน (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 2 เมษายน 2564 นางพูลทรัพย์ เตินเตือน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าอุเทน มอบหมายให้คณะครูและบุคลากร ในสังกัดจัดกิจกรรมโครงการ “2 เมษายน วันรักการอ่าน” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เจ้าฟ้านักอ่าน” วันที่​ 2​ เมษายน​ 2564​ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าอุเทน

.
.
.
.