หัวข้อข่าว : เข้าร่วมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเรณูนคร เข้าร่วมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี

.
.
.
.