หัวข้อข่าว : การประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 5 สมรรถนะหลักของพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯและครู กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอท่าอุเทน (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 19 มีนาคม 2564 บุคลากร กศน.อำเภอท่าอุเทน เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 5 สมรรถนะหลักของพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯและครู กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมลำน้ำสงคราม กศน.อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

.
.
.
.