หัวข้อข่าว : อบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่และการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอท่าอุเทน (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2564 นางพูลทรัพย์ เตินเตือน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าอุเทน มอบหมายให้ นางสาวหทัยชนก พาชอบ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่และการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน ณ โรงแรม ไอโฮเท็ล อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

.
.
.
.