หัวข้อข่าว : นิเทศติดตามผลการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ กศน.อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอท่าอุเทน (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 10 มีนาคม 64 นางพูลทรัพย์ เตินเตือน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าอุเทน พร้อมด้วย นางสาวปิ่น เสนาสี ครู นางสาวหทัยชนก พาชอบ ครูผู้ช่วยร่วมนิเทศติดตามผลการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ กศน.อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

.
.
.
.