หัวข้อข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดโลกของปลาแม่น้ำโขง
เขียนข่าวโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดโลกของปลาแม่น้ำโขง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ลุ่มแม่น้ำโขง ชมความหลากหลายของปลาที่พบได้ทั่วไปและชนิดที่หายากใกล้สูญพันธุ์เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.และเพลิดเพลินกับกิจกรรมการจัดแสดงโชว์ดำน้ำให้อาหารปลา โดยจัดแสดง 2 รอบ รอบที่ 1 เวลา 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 น. ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเที่ยวชม

.
.
.
.