หัวข้อข่าว : นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครพนม เขต 4 และคณะให้เกียรติมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดโลกของปลาแม่น้ำโขง
เขียนข่าวโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563 นายพรศักดิ์ ธรรมวานิช ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม มอบหมายให้ นายสนธยา ทิพย์โพธิ์สิงห์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และคณะ ต้อนรับ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรนครพนม เขต 4 และคณะที่ท่านให้เกียรติมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดโลกของปลาแม่น้ำโขง แหล่งรวบรวมพันธุ์ปลาชนิดที่หายากใกล้สูญพันธุ์ในลุ่มแม่น้ำโขง

.
.
.
.