หัวข้อข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี
เขียนข่าวโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ต้อนรับนักท่องเที่ยว เข้ามาเยี่ยมชมหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองนครพนม ผ่านนิทรรศการที่หลากหลายนำเสนอเรื่องราว และภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ในจังหวัดนครพนม

.
.
.
.