วันที่ 9 ต.ค. 63 เวลา 09:00น. นางรุ่งทิวา  ศรีวรขาน  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพม ร่วมเป็นเกียรติในการอบรมพัฒนาอย่างเข้ม ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (กลุ่มสนม) สังกัดสำนักงาน กศน. ณ ห้องประชุม ศฝช.มุกดาหาร อำเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร  ภาพกิจกรรม  https://www.facebook.com/NFENakhonphanom