วันที่ 9 มีนาคม 2562

กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เรื่อง การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองเชียงแสนโบราณ

โดยนำนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ทัองถิ่นเมืองเมืองเชียงแสน

ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

slotgame2